Kipeistäkin asioista on puhuttava

Asiat eivät muutu vaikenemalla tai yksin pohdiskelemalla. On tärkeää, että päättäjät uskaltavat tuoda mielipiteitään julkisuuteen muiden ihmisten nähtäviksi ja arvioitaviksi.

Alla on linkkejä julkisiin kannanottoihini, jotka liittyvät mm. syrjäytymisen ehkäisyyn, hyvään vanhuuteen, rattijuoppouteen ja luonnonvarojen resursointiin.

Voit myös kuunnella näkemyksiäni yhteiskunnalle juuri nyt tärkeistä asioista.

Työ, yhteiskunta ja byrokratia

Lapsuus, nuoruus ja koulutus

Vanhuus ja hyvinvointi

Kotkaniemi

Rattijuoppous

Luonnonvarat